Bel 0164 213 605 Mail ons nu
Geef ze een kans zich zo goed mogelijk te ontwikkelen
Uw hulp maakt het verschil
Meer weten?

Eruobodo House

Wij zijn een in Nederland gevestigde stichting die tot taak heeft het werven van fondsen en het materieel en immaterieel steunen van het Eruobodo House in Ijebu-Ode in Nigeria.

Over onze missie en visie

Kinderen en jongeren met een lichamelijke of geestelijke beperking moeten de mogelijkheden krijgen en hebben om zo actief mogelijk deel uit te kunnen maken van de maatschappij.

Meer over onze missie en visie

Over wat we doen

De hulpverlening aan het tehuis is onder te verdelen in twee hoofdzaken, te weten het bieden van persoonsgerichte hulp en het bieden van tehuisgerichte hulp.

Meer over wat we doen
Uw hulp maakt het verschil!

Elk kind is uniek

In het Eruobodo House staat elk uniek kind voor een of meerdere lichamelijke of geestelijke uitdagingen. Onze stichting helpt elk kind om deze uitdagingen, met materiële en immateriële ondersteuning, zo goed mogelijk aan te gaan. Denk hierbij aan medicijnen, fysiotherapie, fysiotherapeutische middelen, logopodie, een rolstoel enzovoort.

Uw hulp is onmisbaar bij het bieden van de juiste en specifieke hulp aan elk van deze unieke kinderen met hun eigen unieke uitdagingen.

Stichting Eruobodo House
Marconilaan 15
NL-4622 RD  BERGEN OP ZOOM

IBAN NL 12 RABO 0119 5442 88