Bel 0164 213 605 Mail ons nu
Geef ze een kans zich zo goed mogelijk te ontwikkelen
Uw hulp maakt het verschil
Meer weten?

Visie

Kinderen en jongeren met een lichamelijke of geestelijke beperking moeten de mogelijkheden krijgen en hebben om zo actief mogelijk deel uit te kunnen maken van de maatschappij.

Missie

Het bieden van rechtstreekse, kleinschalige en persoonsgerichte hulp aan gehandicapte en kansarme kinderen en jongeren in het Eruobodo House in Ijebu-Ode, Nigeria.

Het doel van Stichting Eruobodo House is het bieden van financiële steun met betrekking tot het verbeteren van de directe leefomgeving van de bewoners van het Eruobodo House. Hieronder wordt onder andere verstaan:

  • het verbeteren van de sanitaire en woonvoorzieningen;
  • het aan- en verschaffen van hulpmiddelen met betrekking tot de diverse handicaps en beperkingen van de bewoners;
  • het financieren van (para)medische behandelingen, operaties, (speciaal) onderwijs en vakopleidingen;
  • het financieren van benodigdheden ten behoeve van de groentetuin, waarmee het tehuis deels in haar eigen behoeftes voorziet en deels inkomsten genereert door middel van verkoop in eigen winkel;
  • het financieren van bijvoorbeeld een computer of andere apparatuur
  • enzovoort.
Uw hulp maakt het verschil!

Elk kind is uniek

In het Eruobodo House staat elk uniek kind voor een of meerdere lichamelijke of geestelijke uitdagingen. Onze stichting helpt elk kind om deze uitdagingen, met materiële en immateriële ondersteuning, zo goed mogelijk aan te gaan. Denk hierbij aan medicijnen, fysiotherapie, fysiotherapeutische middelen, logopodie, een rolstoel enzovoort.

Uw hulp is onmisbaar bij het bieden van de juiste en specifieke hulp aan elk van deze unieke kinderen met hun eigen unieke uitdagingen.

Stichting Eruobodo House
Marconilaan 15
NL-4622 RD  BERGEN OP ZOOM

IBAN NL 12 RABO 0119 5442 88