Bel 0164 213 605 Mail ons nu
Geef ze een kans zich zo goed mogelijk te ontwikkelen
Uw hulp maakt het verschil
Meer weten?

Hulpverlening

De hulpverlening aan het tehuis is onder te verdelen in twee hoofdzaken, te weten het bieden van persoonsgerichte hulp en het bieden van tehuisgerichte hulp.

Persoonsgerichte hulp

Persoonsgerichte hulp omvat alle hulp die te maken heeft met de handicap van een kind, zoals medicijnen, operaties, hulpmiddelen, therapie en opleiding.

Tehuisgerichte hulp

Tehuisgerichte hulp omvat alle hulp op materieel en immaterieel gebied met betrekking tot het tehuis zelf. Denk hierbij aan renovatie en onderhoud van het gebouw, sanitaire voorzieningen, activiteitenruimte en slaapkamers. De aanschaf van materialen voor algemeen gebruik, zoals bedden, kasten, boxen, (aangepaste) speelmaterialen en speciaal bestek. De aanschaf van handenarbeidmaterialen ten behoeve van de verkoop in de kleine winkel van het tehuis.

Uw hulp maakt het verschil!

Elk kind is uniek

In het Eruobodo House staat elk uniek kind voor een of meerdere lichamelijke of geestelijke uitdagingen. Onze stichting helpt elk kind om deze uitdagingen, met materiële en immateriële ondersteuning, zo goed mogelijk aan te gaan. Denk hierbij aan medicijnen, fysiotherapie, fysiotherapeutische middelen, logopodie, een rolstoel enzovoort.

Uw hulp is onmisbaar bij het bieden van de juiste en specifieke hulp aan elk van deze unieke kinderen met hun eigen unieke uitdagingen.

Stichting Eruobodo House
Marconilaan 15
NL-4622 RD  BERGEN OP ZOOM

IBAN NL 12 RABO 0119 5442 88